Installations

Mijn installatie’s ontstaan meestal spontaan.
Ik ben gelijktijdig aan het werken met verschillende media.

Tijdens mijn vele reizen fotografeer en film ik. Deze films en foto’s vormen een inspiratie voor mijn keramiek. Soms worden de ze later samen een installatie.

Licht en kleur spelen een grote rol in mijn werk.

My installations usually arise spontaneously. I am simultaneously working with different media.

During my many trips, I photograph and film. These films and photographs are an inspiration for my ceramics. Sometimes they later become an installation together.

Light and color play a major role in my work.

2023: installation under construction:

Colors on the move: sculptures build up with clay rolls, painted in different layers of paint. Changing color by the use of RGBW Led light.

installation of waves of color

 

 

 

2020: Natura inspiratus kunstroute Plantentuin Meise

 

installatie locatie 5 Vriendschapstempel ; EyeCatchers

Installatie locatie 16 : Potato shoots in the Cellar

2018: installatie “Chiaro e Scuro” KID Bellingen

Installatie opgebouwd met gespannen metaaldraad, kleirollen in verschillende kleuren, speciale verlichting
Installatie opgebouwd met gespannen metaaldraad, kleirollen in verschillende kleuren, speciale verlichting
Installatie opgebouwd met gespannen metaaldraad, kleirollen in verschillende kleuren, speciale verlichting
Installatie opgebouwd met gespannen metaaldraad, kleirollen in verschillende kleuren, speciale verlichting
Installatie opgebouwd met gespannen metaaldraad, kleirollen in verschillende kleuren, speciale verlichting

-2017: installatie ” Chiaro e Scuro” solo tentoonstelling Bel Air

Handgerolde keramische krullen “steengoed”, beschilderd met uitgezochte kleuren in verschillende verfsoorten. Belicht met blacklight en kleurwisselaar.

2017 installation “Chiaro e Scuro”

Hand-rolled ceramic curls “stoneware”, painted with selected colors in different types of paint. Illuminated with blacklight and color changer.

Video-fragment van deze installatie

Video fragment of this installation

-2017: Installatie “Eyecatchers”

-2017: Installation “Eyecatchers”

Eyecatchers

2016 Installatie D-Art Mechelen “Chiaro e Scuro version one”

2016 Installation D-Art Mechelen “Chiaro e Scuro version one”

-2016: Installatie “The Result” dag DKO Academie Mechelen.
Deze installatie is ontstaan nadat ik een afgebrande loods gefilmd heb.
Krullen gemaakt van witte klei, op zeer hoge temperatuur gebakken met asglazuren Verzameling uit onze houtkachel : speciaal metalen en organische afval mee opgebrand om speciale effecten te krijgen.

-2016: Installation “The Result” day DKO Academy Mechelen. This installation came into being after I filmed a burnt down shed. Curls made of white clay, baked at very high temperature with asglazes. Collection from our wood-burning stove: specially burned metals and organic waste for special effects.

-2015: D’Art – Installatie “NIX” , boompjes in witte steengoed, gekleurd met pigmenten, achtergrond film met het watermonster “NIX”

-2015: D’Art – Installation “NIX”, saplings in white stoneware, colored with pigments, background film with the water sample “NIX”

NIX installation
Installatie “NIX”

2014: installatie ” Chiaro e Scuro”-2014: D’ART Mechelen in huis op Zoutwerf Multidisciplinair Atelier Mechelen
“The Visit”

Erecatchers en Lolita’s: met de hand opgebouwd ( kleirollen ), steengoed / glazuur.

2014: installation “Chiaro e Scuro” -2014: D’ART Mechelen in house at Zoutwerf Multidisciplinary Atelier Mechelen “The Visit”

Erecatchers and Lolita’s: hand-built (clay rolls), stoneware / glaze.

– 2013 CJK Kasteel Claes-Bouüart 9030 Gent

2013 CJK Kasteel Claes-Bouüart Gent

Architect-Tour Plan O expo-wedstrijd keramiek selectie Oost-Vlaanderen

Hand-built blocks, stoneware/engobe and glazes

2011: WAT, Willebroeks Artistiek Talent in CC De Ster Willebroek
“Encounter” support Eddy Levens fotografie.

Met de hand gevormde stenen in verschillende kleisoorten, steengoed / porselein, slibs en engobes ” God is a potter”

2011: WHAT, Willebroeks Artistic Talent in CC De Ster Willebroek “Encounter” support Eddy Levens photography.

Hand-formed stones in different types of clay, stoneware / porcelain, sludge and engobes ” God is a potter”

Encounter

multidisciplinair kunstenaar